Service Level Agreements voor ING

Oplevering van door de delivery-organisatie en de gebruikersorganisatie van ING goedgekeurde SLA’s opgeleverd voor een drietal grote eCommerce toepassingen van Nationale Nederlanden, zijnde applicaties op het gebied van verzekeringsvergelijking, all-finance en pensioenen.
Vervolgens, binnen een verbeteringsprogramma van (toen nog) ING/ITC, gericht op standaardisatie, activity based costing en service level management, het definiëren en implementeren van een verbeterde SLA werkwijze, gevolgd door een inhaalslag van SLA´s voor bestaande ICT dienstverlening.