Inrichting functioneel beheer Waterschap Veluwe

De opdrachtgever had last van een te grote afstand tussen het functioneel (applicatie)beheer en de ICT afdeling, zodat er teveel taken landden bij de (technisch) applicatiebeheerders. We hebben een volwassenheidsmeting uitgevoerd en een blauwdruk opgeleverd voor een verbeterde inrichting van functioneel beheer. Op basis van dit advies is functioneel beheer bij het Waterschap heringericht.