Implementatie CCI Livits bij ZLTO

Azfa heeft het projectmanagement geleverd voor de vervanging door de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) van een aantal informatiesystemen, waaronder Axapta (ERP) en Ipsum (CMS), door de integrale SaaS oplossing CCI Livits.

ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) is een ondernemersvereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Zij ondersteunen leden bij het realiseren en continueren van een duurzaam perspectief voor hun bedrijf. Thema’s zoals groene energie, van zorg, van natuurbeheer, van biodiversiteit, van recreatie en beleving staan hoog in het ZLTO vaandel.

ZLTO maakte gebruik van een grote diversiteit aan losse maatwerkpakketten: voor CRM, voor bijeenkomsten en nieuwsbrieven, voor website beheer, etc. Grote vraagtekens werden gesteld bij de noodzaak en vooral de efficiency daarvan. Ook de website van ZLTO was aan vernieuwing toe. Daarnaast was er behoefte aan een krachtig ledennet waarin de leden zich gezien voelen.

Als oplossing is gekozen voor het CCI Livits systeem, een standaardproduct dat voorziet in ondersteuning van de belangrijke processen binnen een vereniging. CRM voor relatiebeheer, ledenadministratie, contributie en ondersteuning van de sales funnel van producten en diensten van ZLTO. Dit alles met een koppeling naar het financiële pakket AFAS. En een bijeenkomstenmodule, een veel gebruikte marketinginstrument bij ZLTO. Ook werd ook een nieuw CMS met nieuwe corporate website en ledennet geïmplementeerd. Een website waarin leden centraal staat en voor elke afdeling een eigen omgeving is gecreëerd. Vooral de kruisverbanden die gelegd zijn tussen sector, thema’s en het product & dienstaanbod zijn interessant voor leden en klanten.

De invoering van het nieuwe systeem is succesvol binnen tijd en budget uitgevoerd. Specifieke succesfactoren voor dit project waren:
– Een sterk samenwerkingsmodel met (teams van) key-users en functioneel eigenaren met een actieve rol van de projectleider in de organisatie;
– Projectmanagement gecombineerd met sterk inhoudelijke kennis van processen en systemen, zowel front- als backend;
– Verschillende managementmethoden in één project, van waterval tot agile, meerdere teams;
– Rol vanuit project functioneel beheer organisatorisch in te regelen.