Functioneel beheer vormt een mooie brug tussen de business en IT-beheer. Het schijnbaar complexe vakgebied krijgt nog maar relatief kort de aandacht die het verdient. Met de komst van ITIL is de aandacht gericht geweest op IT-beheer. De tijd is nu rijp om  te werken aan de verbetering van de brugfunctie die functioneel beheer moet en kan invullen.

Om een eind te maken aan de enorme variatie in de praktijk van functioneel beheer is een methodische aanpak noodzakelijk. De FSM-methode (Functional Service Management) is ontwikkeld om invulling te geven aan die behoefte.

Door de methodische structuur van FSM wordt een stapsgewijze verbeteraanpak mogelijk. De concrete verbeterdoelen in een FSM-invoering worden steeds bepaald door de lokale organisatie. Dit tekent het methodische karakter van FSM: een brede toepasbaarheid van beschikbare best practices, zoals gedocumenteerd in bijvoorbeeld BiSL, in een gestructureerde aanpak. Dat maakt de FSM-methode praktisch toepasbaar en begrijpelijk.

De FSM-methode is geheel analoog aan de ISM-methode voor IT-beheer. Beide methodes worden gebruikt bij het verbeteren van de dienstverlening.


Er is een FSM introductietraining beschikbaar voor functioneel beheerders en andere geïnteresseerden in de FSM methode.

 

Ja, ik wil graag meer informatie over de FSM-methode:

0 + 2 = ?