Beheerorganisatie assetmanagement Rijkswaterstaat

Azfa heeft – in opdracht van Sogeti Nederland – de DVS afdeling van Rijkswaterstaat geadviseerd bij het inrichting van een beheerorganisatie voor de zogenaamde informatiebehoefte assetmanagement. Dit advies is opgesteld met als uitgangspunt het BiSL framework voor informatievoorziening en functioneel beheer.

Bij RWS liep een omvangrijk programma onder de naam ‘Assetmanagement’. Assetmanagement is onder andere verantwoordelijk voor het op orde brengen van de areaalgegevens. Als aanpak heeft men ervoor gekozen om de kaders voor informatievoorziening, beschreven in de Enterprise Architecture (EAR), terug te brengen naar 4 essentiële elementen:
1. Informatiebehoefte op orde: Welke gegevens voor welk proces?
2. Middelen op orde: Systemen geschikt maken, beschikbaar en verbonden.
3. Gegevens op orde: Gegevens actueel, betrouwbaar en compleet maken.
4. Processen op orde: Verantwoordelijkheden duidelijk, processen ingericht en FTE’s beschikbaar.

De pijler ‘informatiebehoefte op orde’ heeft de volgende kaders voor de informatiestructuur opgeleverd:
· Decompositie: beschrijving van areaalgegevens op verschillende niveaus
· Informatiebehoeftenmatrix.

Eén van de doelen bij het formaliseren van de informatiestructuur is het inrichten van de beheerorganisatie voor de decomposities en de informatiebehoefte matrix. Daartoe is een notitie ter besluitvorming opgesteld, waarin drie scenario’s voor de inrichting van de beheerorganisatie conform BISL zijn beschreven, inclusief rollen, taken en processen alsmede de impact per scenario.