Applicatielandschap en concern-informatiebeleid Dura Vermeer/Advin

Op verzoek van de Advin directie hebben we – in opdracht via Sogeti – een plan opgesteld voor het toekomstige applicatie-landschap. N.a.v. daarvan hebben we vervolgens een informatiebeleid geformuleerd voor de moedermaatschappij Dura Vermeer op basis van de input van de directies van de divisies, in nauw overleg met de afdeling I&A. Daarbij werd gestreefd naar meer synergie tussen de divisies en het beperken van het aantal applicaties. Het resultaat is een rapport voor de groepsdirectie en overeenstemming over de voorgestelde koers.